Sammenkomster

Vi i Are Si'a arrangerer åpne treff, som kalles munch, og lukkede treff hvor vi har foredrag og fester.  Deltakere må ha møtt en av fadderne og/eller deltatt på en munch før de kan melde seg på arrangementer. 

Munch: 

En munch er et sosialt treff i vanilje-omgivelser, og vi ber derfor alle om å ta hensyn - både til hverandre og til omgivelsene. Vanilje er stikkordet for både klær og oppførsel, og vi snakker kun fritt når det ikke er noen som kan overhøre oss.

Selv om du kanskje er åpen om kinks og fetisjer og har null problemer med å snakke med hvem som helst om det, så er det veldig privat for de fleste av oss. Vi kaller oss derfor Glomma's Venner.

Hvis noen spør deg om hvem vi er eller reagerer på at du ikke vet hvordan de andre ser ut, så kan du bare avfeie dem med at vi er en sosial gruppe, en vennegjeng, type venners-venner, og så enten bytte tema eller unnskylde deg og gå unna det mennesket.

Ikke under noen omstendigheter er det okay å utlevere de andre på munchen ved å si noe som helst om bdsm, sex, kink, fetisjer, eller noe lignende.


Regler for arrangementer

Deltakere på arrangementer i regi av Are Si'a forplikter seg til følgende:

 • Ikke dele personsensitive opplysninger med personer som ikke har vært tilstede på det spesifikke arrangementet uten å ha innhentet klart samtykke fra personen(e) det gjelder.
 Merk: nick fra Fetlife er ikke å anse som personsensitive, heller ikke å referere til hvem som er til stede. Men det er personsensitivt å si hvem som gjorde hva.
Utover dette, bruk sunn fornuft.
 • Ikke ta bilder uten å få samtykke fra alle som er med i bilderammen. Vi oppfordrer til å bruke eget kamera/mobil eller minnepinne/SD-kort slik du alltid har kontroll over egne bilder. • Ikke legge ut bilde uten å ha tagget personene i bildene direkte. Samtykke må være innhentet på forhånd og samtykke kan trekkes tilbake i ettertid. 


All aktivitet på arrangementene skal være CRACK - Caring Risk Aware Consensual Kink.
Samtykke skal gis klart og det skal ikke utøves press mot noen av partene, uavhengig av rolle.
Arrangementsansvarlig kan hjelpe med forhandling og diskusjon rundt dette.

De ansvarlige på arrangementet kan ikke forventes å kjenne til personlige kodeord. Derfor skal standard kodeord brukes.

Dette er:

Grønt - alt er bra. Fortsett eller mer.
Gult - noe er litt ubehagelig, vanskelig, ta det med ro.
Rødt - all lek skal stoppe øyeblikkelig og det skal snakkes om hva som er galt.

Ved bruk av gag eller lignende skal personen ha muligheten til å gi meldinger på andre, egnede måter.

Opplever du noe ubehagelig eller uønsket på arrangementet, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med en i styret der og da. De fleste arrangementer har en utpekt arrangementsansvarlig som du kan henvende deg til direkte. Du kan også ta kontakt med styret i Are Si'a i ettertid, via e-post eller Fetlife profil.


Retningslinjer foto

Deltakere samtykker til å følge følgende retningslinjer rundt opptak av bilde og/eller lyd, på Are Si'a sine arrangement.

 • Tenk over at hvis andre skal ta bilder av deg, kan du kun sikre at du har kontroll over bildene hvis du lar dem bruke din mobil, ditt kamera eller du har med et SD-kort eller annen lagringsenhet som brukes. • Ta ikke bilder av personer som på forhånd ikke har gitt spesifikt samtykke. • Vær varsom på bilder der mennesker i bakgrunnen kan identifiseres ved ansikt eller f.eks. tatovering. • Publiser ikke bilder på noen plattform uten samtykke fra personen(e) i bildet. • Hovedregel er at alle som er avbildet skal tagges når et bilde legges ut. Unntak skal kun skje hvis vedkommende som er avbildet IKKE ønsker å tagges. Dette skal vedkommende klart gi til kjenne.  • Are Si'a setter pris på å bli tagget, men krever ikke en slik tag.  • For bilder som legges ut på Fetlife. Hvis du blokkerer en som er avbildet i et bilde du har tatt, skal du ta bort bilde av vedkommende.  • Vis diskresjon, ikke alle er like åpne rundt sine kinks og sitt bdsm liv som du kanskje er. Ingen liker et creep med kamera. • Får du beskjed om å slette bilde, eller at det oppstår en situasjon der motivet ikke ønsker bildet tatt eller publisert, SKAL bildet slettes / tas ned umiddelbart. • Vi oppholder oss hjemme hos noen. Tenk på at vedkommende kanskje ikke ønsker huset sitt eller gjenkjennelige særtrekk ved eiendommen publisert på nettet. • Er du usikker på om noe er innenfor å fotografere? Spør først!Lag din egen hjemmeside gratis!