Personvern

Styret i Are Si'a er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger samlet inn til foreningens medlemsregister. Sekretær har det daglige ansvaret for oppfølging av medlemsregisteret.

Alle verv som på et eller annet tidspunkt har tilgang til personopplysninger om medlemmer og gjester på foreningens arrangementer skal skrive under på taushetserklæring.

Formålet med å samle inn personopplysninger er å holde oversikt over gyldige medlemskap i Are Si'a.

Grunnlaget for å samle inn personopplysningene er Are Si'a sine vedtekter.

Are Si'a samler inn navn, nick/alias, fødselsår, bostedkommune og e-postadresse på medlemmer til medlemsregisteret. Ved bruk av opplysninger fra medlemsregisteret anonymiseres medlemmet ved at det brukes alias eller nick. Ved arrangementer med påmelding samler Are Si'a inn navn på gjester og nick på deltagende medlemmer.

Opplysningene hentes direkte fra medlemmet eller gjesten.

I henhold til vedtektene til Are Si'a er det obligatorisk å gi fra seg disse opplysningene ved innmelding i klubben eller ved påmelding til klubbens lukkede arrangementer. Lukket i den forstand at det er påmelding til det aktuelle arrangement.

Opplysningene utleveres ikke til tredjepart og skal kun brukes i forbindelse med drift av foreningen. I forbindelse med samarbeid med andre BDSM- og/eller fetisjforeninger i Norge kan Are Si'a bekrefte om et medlem har gyldig medlemskap.

Opplysningene arkiveres i et medlemsregister lagret lokalt som kun sekretær har innsyn i. Sekretær vedlikeholder medlemsregisteret etter direkte dialog med medlemmet som har oppgitt opplysningene.

Medlemsregisteret er underlagt Norsk lov og Are Si'a sine vedtekter. Et medlem har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Are Si'a har lagret om seg, samt få rettet opp feilaktige opplysninger.

Opplysningene sikres ved å lagre disse på en minnepenn kun sekretær har tilgang til. Mottatte e-poster med kontaktopplysninger ifm innmelding slettes når data er registrert i medlemsregisteret. E-poster ifm påmelding til arrangementer slettes når arrangementet er gjennomført. I henhold til punkt 1 i personvernerklæringskal alle verv i foreningen signere taushetserklæring.

For informasjon angående opplysninger Are Si'a har lagret brukes e-post adresse: aresiasekreter@gmail.com


Lag din egen hjemmeside gratis!